Så er programmet for Kirkebussen på Kulturmødet klar, kan hentes som pdf her.

Igen i år er det meningen at vi er med på Kulturmødet. vi har fået ny plads, som er midt i byen, nemlig på Klostertorvet og det forventer vi os en del af. Kom derfor til optaktsmøde d. 30. maj i Sejerslev og giv dit bud på det fremtidige engagement på kulturmødet.

Når vi løfter i flok, så står vi stærkt!

Så kom og vær til at løfte. Invitationen kan downloades her

Kirkebussen på kulturmødet 2017

Når kulturmødet for femte gang løber af stablen 24-26. august, vil Kirkebussen igen være at finde på pladsen bag Musikværket. Initiativet med at repræsentere kirkeliv og –kultur på Kulturmødet udspringer af provstiets visionsgruppe, som sidste år formulerede visionen ”Kirken på Mors vil Fællesskab, Omsorg, Ånd og Kultur”.

Se hele programmet her:

Torsdag d. 24. aug.

Fredag 25. aug.

Lørdag 26. aug.

Gruppen ønskede med deltagelsen i Kulturmødet at understrege, at kirken også hører med, når gæster fra hele landet mødes på Mors for at udveksle og drøfte erfaringer med og holdninger til kultur. Sidste år havde vi 5-800 gæster i og ved bussen og vi glæder os til at byde velkommen til rigtig mange igen i år, hvor vi også har planlagt et musikalsk indslag i musikteltet torsdag eftermiddag og forsøger at få deltagere med i debatten på Musikværket. Både i og udenfor bussen vil der hele tiden være mulighed for at høre om og drøfte aktuelle kirkekulturelle emner, sætte sig og nyde en kop kaffe eller tale om tro og kirkeliv. Alle er velkomne til at besøge bussen, og vi har også brug for øens kirkeligt engagerede til at hjælpe til med at bemande bussen, både som praktisk hjælp til opstilling og nedbrydning, kaffebrygger og samtalepartner i fht gæsterne. Vi håber derfor at kunne inddrage repræsentanter fra alle øens sogne til at bidrage med et par timer eller tre før, under eller efter Kulturmødet. Interesserede kan henvende sig til det lokale menighedsråd eller til Arne Silkjær på: arnesilkjaer@outlook.dk På gensyn ved Kirkebussen på Kulturmødet. Arne Silkjær, Birgitte Landgrebe, Jens Holm, Johannes Jørgensen, Peter A. Noer.