Luther på Mors 22. sep. 2017

MARTIN LUTHER FRA MUNK TIL REFORMATOR

Den 31. oktober 1517 slog den tyske munk Martin Luther ifølge traditionen 95 teser op på Slotkirkens dør i Wittenberg. 95 sætninger, som satte spørgsmålstegn ved kirkens magt over menneskers tro og tanker. Reformationen var i gang: Folk skulle selv tænke, tro, synge, bede og læse.

Martin Luther satte en bevægelse i gang, som omskabte, reformerede, kirkens liv og forkyndelse.Bibelen fik en central rolle i forandringerne; Luther oversatte den til sit modersmål, så alle kunne få del i troens univers.

 

SPOR AF REFORMATIONEN I DAG

Der er stadig spor af Luthers tanker og ideer i samfund, skole og kirke. Nogle af dem kan man opleve, når vejen fra Dueholm Kloster til Kirketorvet i Nykøbing Mors den 22. september 2017 fra kl. 9 - 19 bliver en middelaldergade med oplevelser, musik og fortælling.

Fejringen af 500 års reformationsjubilæet giver mulighed for at fordybe os i nogle af de temaer, som stadigvæk er relevante: Frihed, samvittighed, ansvarlighed, dannelse, undervisning, teknologi, tro og forholdet mellem religioner.

 

 

Se mere på http://www.lutherpaamors.dk/