Menighedsråd

Menighedsrådsformand

Anders Holmgaard
Mail: andersholmgaard@live.dk

Tlf. 2197 7620

 

Alle menighedsrådsmedlemmer her.

Dato for menighedsrådsmøder

Næste MR.møder:

19. september 2018 kl. 18.30.