Menighedsråd

Menighedsrådsformand

Anders Holmgaard
Mail: andersholmgaard@live.dk

Tlf. 2197 7620

 

Alle menighedsrådsmedlemmer her.

Dato for menighedsrådsmøder

Møderne foregår i konfirmandstuen i Frøslev

Næste MR.møde:

Forberedende budgetmøde for mr torsdag den 25. april fra kl. 16.30-18

Onsdag den 22. maj 2019 (budget) mr-møde fra kl. 18.30.