Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.
Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

 

 

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på: Præst, kirke, navne og meget mere.

I henvender jer til præsten og aftaler tidspunktet. Omkring en mdr. før brylluppet mødes I med præsten for at aftale nærmere om brylluppet.

Er der mindre end 4 mdr. til brylluppet kan  I henvende jer til folkeregisteret i jeres bopælskommune for at få udstedt en prøvelsesattest, som dokumenterer at de juridiske forudsætninger for ægteskabet er i orden.

Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det.

NB: Det er gratis at foretages navneændring i forbindelse med vielse, det skal blot oplyses 15 dage før brylluppet.

Her kan i udfylde  prøvelsesattesten - navneændring som afleveres til præsten.

 

 

Samtalen med præsten

Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han kan bruge det i sin tale ved vielsen.

Samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Salmeforslag til bryllupper

Sådan kan vielsen foregå

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og herefter synges en indgangssalme. Så hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme mere er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgelsen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgelsen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på fingrene.Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på jeres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.