Om pastoratet

Her kan du finde en kort beskrivelse af kirkerne i pastoratet, med af byggeår, døbefont, prædikestol og det lidt specielle ved kirken, evt. klokken, kirkeskib, spedalskhedsluge, ejerskab m.v. ordnet i kronologisk rækkefølge efter årstal.

Gå på opdagelse i den enkelte kirke ved tryk på billeder herunder, du også sende et spørgsmål til os ved at udfylde formularen nederst på siden.

Kort om kirkerne:

Kort beskrivelse af byggeårstal, døbefont, prædikestol, kan også være lidt om det specielle ved kirken, evt. klokke, kirkeskib, spedalskhedsluge, ejerskab m.v. ordnet i kronologisk rækkefølge efter årstal.

Inspiration og kildehenvisninger: Kirker på Mors, forlaget Fortiden 1988. Kirkerne på Mors, www.morsoeprovsti.dk  -  www.aalborgstift.dk

Se evt. også Danmarks største kirkegalleri: yesterdaysfoto.dk


Romansk, opført i 1100-tallet, mens tårn og våbenhus menes fra 1500 tallet. En kvader med et livfuldt løve-relief er anbragt i våbenhusets sokkel.

Granit døbefont med ansigtsmasker i kummens arkadefelter.
Altertavlen af skabstypen er fra 1580.
Karnapformet prædikestol fra 1600-tallet.
Skriftestolen i korets nordside har indvendig årstallet 1636.

Kirkeskibet er fra 1770’erne og er dermed det ældste kirkeskib på Mors, det er fregatrigget og på agterspejlet en plade med den malede tekst: »N. Børresen«.

I 1722 overgik kirken til privateje, indtil den blev selvejende i 1911.

Mere information og billeder fås på Ålborg stifts hjemmeside, klik her

Se evt. også i Danmarks største kirkegalleri

Har gotiske stiltræk, men indvendig følger bygningen det romanske skema med skarp adskillelse mellem kor og skib med en snæver triumfportal. Sandsynligvis opført i 1400 tallet.

Døbefonten, der er uden udsmykning, blev anskaffet i 1966.

Kirken har en senmiddelalderlig klokke i vestgavlen, men i 1986, fik den en klokkestabel og en klokke fra 1980 fra Pierre Paccard

Altertavlen i renaissancestil er fra 1655. Anskaffelsessum 24½ daler og 1 mark. Topornamentet menes dog at være nyere. Stafferingen stammer fra 1906. Alterbilledet er opsat i 1942. Motivet er udført af Ernst Trier. ”Jeg er den gode hyrde”.

Den cylinderformede prædikestol er fra 1800-tallet. Tidligere havde felterne kors og kristusmonogrammer. Plantemotiverne er fra de senere år.

I 1722 overgik kirken til privateje, indtil den blev selvejende i 1911.

Mere information og billeder fås på Ålborg stifts hjemmeside. Klik her

Se evt. også i Danmarks største kirkegalleri


Ligger højt og har udsigt over Dragstrup vig og Thy. I tårnrummer hænger nu et granithoved, som kom frem ved restaureringen kirkens kvadrestensmure i 1975. i triumfmuren i nord og syd er bevaret to nicher fra lægmandsaltre.

Døbefonten er romansk. Kummen er noget flad og står på en rund fod med en høj hals. På foden findes trekantfelter.

Altertavlen og prædikestol er renaissancearbejde fra 1600 tallet.

Skibsmodellen er en fregat, der bærer navnet ”Haabet”. Skænket til kirken Johan Frederik Berg 1905.

Efter reformationen tilfaldt kirken staten. Men i 1721 blev den solgt til Mathias Rosenørn, Aakær. I 1854 overgik den til sogneboerne og var i privateje til 1911.

 

Mere information og billeder fås på Ålborg stifts hjemmeside. Klik her

Se evt. også i Danmarks største kirkegalleri

Romansk, kullet, opført ca. 1100 nær helligkilden, som dog ligger uden for kirkegårdens nordøstlige hjørne.

Døbefonten har dragemotiv og foden af thybotypen. Klokken er fra 1400-tallet og uden indskrift.
Der er et spedalskhedsvindue vestligst i sydmuren, så nadverens brød kunne rækkes ud til dem.
Prædikestol fra o. 1590 af Næssundtypen. Lydhimlen er nyere, men englen i lydhimlen er gammel.

Ringkorset blev givet til kirken i 1967, af tømrer Ernst Sørensen. I 1971 kom Gobelinen, der fungerer som altertavle og er lavet af maleren Helge Ernst og væveren Kirsten Wederkinch.

Som den eneste kirke på Mors, er der bevaret nogle kalkmalerier fra 1480. Fra øst ses den korsfæstede Kristus, så en næsten ødelagt Sct. Stefanus. Så kommer Sct. Nicolaus med bispestaven. En kvinde der får en djævelsk straf. Den regerende Kristus med glorie og rigsæblet, en næsten ødelagt Sct. Peter. Sidst ser vi Sct. Georg i kamp med den onde drage.

I 1720 overgik kirken til privat eje, indtil den blev selvejende i 1908.

 
Mere information og billeder fås på Ålborg stifts hjemmeside. Klik her

Se evt. også i Danmarks største kirkegalleri


Spørg evt om andet: